Стандартизация, ГОСТ, ДСТУ

Стандартизація НКП (низьковольтних комплектних пристроїв)

Основним видом діяльності SP MODUL є виробництво низьковольтних електрощитових пристроїв, таких як:

  • системи безперебійного електроживлення;
  • оперативного струму ШОС, ШОС01, ШОС220;
  • щити постійного струму ЩПС (ЩПТ), ШПК;
  • Низьковольтні щитові розподільні пристрої НКП, панелі власних потреб ПВП1101 (ПСН1101);
    багатофункціональні пристрої ШНВА

Ці пристрої є сукупністю різних видів низьковольтного обладнання, вимірювальних пристроїв, захисного та регулюючого обладнання. Однією з особливостей НКП є їх монтаж відповідно до єдиної конструктивної бази.
НКП забезпечує безперебійне та безпечне подання струму, але тільки в тому випадку, якщо сам пристрій та його елементи відповідають вимогам стандартів.

Стандарти, яким відповідають пристрої, вироблені SP MODUL:

1) ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНІ НИЗКОВОЛЬТНІ

Загальні технічні вимоги та методи випробування

Дата запровадження в Україні 1998-01-01

(1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Цей стандарт: поширюється на низьковольтні комплектні пристрої
(далі — НКП), призначені для прийому та розподілу електроенергії, керування,
регулювання, автоматики, вимірювань, сигналізації та захисту обладнання,
що здійснює виробництво, передачу та використання електричної енергії,
застосовувані для потреб економіки країни та експорту.
Стандарт поширюється на НКП, номінальна напруга яких не перевищує
1000 В змінного струму частотою не більше 1000 Гц або 1500 В постійного струму,
призначені для роботи в умовах, зазначених у цьому стандарті, а також на НКП,
експлуатовані в особливих умовах, наприклад, на суднах, залізничних і рухомих
засобах, металорізальних верстатах, вантажопідіймальному устаткуванні або у вибухонебезпечній
атмосфері та побутових умовах (при обслуговуванні некваліфікованим персоналом), при
умови запровадження за погодженням між виробником та споживачем відповідних
спеціальних додаткових вимог.
Цей стандарт не поширюється на комплектуючі елементи, такі як
пускачі, плавкі запобіжники, електронне обладнання, перетворювальні
пристрої і т. д., вимоги до яких встановлюються відповідними стандартами.

2) ВИРОБИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ,

ТИМЧАСОВИЙ ПРОТИКОРРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ, УПАКОВКА

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

Дата введення 01.07.1979

3) ПВЕ - Правила влаштування електроустановок.

Правила влаштування електроустановок (ПВЕ) поширюються на
знову споруджувані та реконструйовані електроустановки до 500 кВ, у тому числі
на спеціальні електроустановки, обумовлені в розд. 7 цих Правил.
Влаштування спеціальних електроустановок, не обумовлених в розд. 7, повинно
регламентуватись іншими директивними документами. Окремі вимоги
цих Правил можуть застосовуватися для таких електроустановок тією мірою,
в якій вони за виконанням та умовами роботи аналогічні електроустановкам,
обумовленим у цих Правилах.

4) Технічні умови виробництва виробів SP MODUL (ТУ У ХХХХ) таких як ШОТ, ШУОТ, ЩПТ.

5) Сертифікати відповідності вимогам ГОСТ на ШОП, ЩПТ, що виробляються підприємством SP MODUL у м.Київ.

ukUK